Tilbake til startsiden

Valstad

 

 

 

 

 

Valstad, også kalt Ødegården, Øgården og Øgarn, lå nær Blommenholm stasjon.

Første del av navnet kan bety en rundaktig høyde.

Gården ble ryddet i yngre jernalder (750 evt. - 1050 evt.).

Valstad lå øde i senmiddelalderen. Valstad var i årene senere en husmannsplass under Blommenholm.

Valstad var ingen stor gård. I 1865 satte de 1 tønne poteter og i 1875 satte de 2 tønner.

Drammensbanen ble åpnet i 1872. Blommenholm stasjon ble bygget der Valstad lå. Husene på gården ble da revet. Blommenholm stasjon ble ferdig i 1910.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Borgen, Per Otto. (2006). Asker og Bærum leksikon

Løvseth, Øystein (Red). (2011). Blommenholm i 100 år. Blommenholm vel 1911 - 2011. Blommenholm vel

 

 


 

 

  

Se også Detaljkart