Tilbake til startsiden

Funnsted for øks ved Jar skole

Funnet består av en tynnbladet øks av grålig flint fra steinalder (10 000 fvt. - 1 800 fvt.). Funnet ble gjort på hjørnet av Løvenskiolds vei og Storengveien


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

Funnstedet ligger vest for Jar skole. Kilde: Kulturminnesøk