Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også detaljkart". Det anbefales. Ønsker man å se på noe utenfor Jar-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Grav
Jar Postkontor
Storøya (Fornebu)
og Snarøya
Lysaker
Stabekk
JAR
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirker og annet.
Fra krigen 1940−1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Malurtåsen
Oversiktsbilder
Storenga sykehjem
Speiderhuset
Mariakirken
Tjernstud kolonial- og kjøttforretning
Jar Tennisklubb
Jar Kvinne og Familielag
Jar skole, Jar Skoles Musikkorps
og Jar Skoles Strykeorkester
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor.
Kilde for kart: Bærumskart
Storengveien
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Jar" i nettleseren.
Stabekkparken

Aktuelle lenker og bøker
Kart med historiske navn
Funnsted (vevlodd)
Funnsted (øks)
Funnsted (øks)
Funnsted (øks)
Flystyrt
Bibliotek
Lysakerelven
Industriområdet omkring Lysaker sentrum er tatt med under Lysaker