Tilbake til startsiden

Mariakirken

 

Se også detaljkart

Mariakirken er soknekirke for den katolske Mariakirkens menighet, og den ligger i Nyveien 17. Kirken ble bygget i 1960, og daværende biskop Jacob Mangers sto for vigslingen. Arkitekter var Christian Norberg-Schultz og Franz Wozak.

En katolsk menighet hadde etablerte seg på eiendommen allerede i 1926. På eiendommen var det da bolighus som ble brukt som kirke og kloster. Først var det Franciskus Xaverius-søstrene fra Nederland som holdt til her, senere Antoniussøstrene, også de fra Nederland.

Omkring 1950 ble det inngått en avtale med Oslo katolske bispedømme om at de overtok eiendommen mot å bygge den kirken vi ser i dag og aldershjemmet Villa Maria (som var navnet på den opprinnelige eiendommen).
I 1973 overtok Bærum kommune aldershjemmet. I 1989 var det ikke behov for hjemmet lengre, og det ble nedlagt. Etter en ombygging i 2015 er det nå kontorer, møterom og presteboliger i bygningen.

Kirken ble utvidet på 1990-tallet og fikk nytt orgel i 1997. Organist er (2021) Wolfgang Plagge.

Messene i Mariakirken foregår på polsk og norsk.


Kilde:

Bærumskart

Lokalhistoriewiki

Tangen, Ragnhild. (2022) Mariakirken på Stabekk. Asker og Bærum historielags skrift nr. 62

 

 

 

 

 

 

Mariakirken 2019. Sett fra nordvest. Kilde: Lokalhistoriewiki