Tilbake til startsiden

Bakken

 

Se også detaljkart

Bakken var en husmannsplass under Jar.

Denne plassen har adresse Vollsveien 45. Bak trepanelet skjuler det seg et laftet tømmerhus, antakelig flere hundre år gammelt. Rett øst for våningshuset står den gamle låven fra midt på 1800-tallet. Denne er vedlikeholdt og har vært brukt som bolighus, uthus og atelier opp gjennom tidene.

Til Bakken hørte også Gryta (Gropa) som er navnet på skråningen fra krysset
Vollsveien - Skogveien ned mot Lysakerelven. Her lå det muligens en plass kalt Jahrhytten. Ved gryta lå det en utlåve der man midlertidig lagret løv og annet fôr til dyrene, for så å frakte det hjem senere, trolig på vinterføre.

Om somrene bodde det kunstmalere på Bakken. En av dem, Jacob Gløersen, malte i 1891 et bilde, "Hos bestemor", med interiør fra stua på Bakken. Bildet ble kjøpt inn av Nasjonalgalleriet og er senere utlånt til Stortinget. Se bildet ovenfor.

I 1865 bodde Jacob Larsen på Bakken. Han var sagmester hos Løvenskiold og arbeidet på Jarsagen. En av hans sønner, Nicolai Jacobsen, startet rett før år 1900 Kveldsro Landhandleri nær Stabekk stasjon. Han ble også Bærums første formannskapssekretær, den gangen den eneste faste ansatte ved siden av herredskassereren.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

Bakken 1960. Kilde: Bærum bibliotek
Dette er maleriet "Hos bestemor" som maleren Jacob Gløersen malte i 1891 da han bodde på Bakken. Kilde: Nasjonalmuseet
Bakken 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning