Tilbake til startsiden

Lillenga

 

Se også detaljkart

Lillenga har adresse Lillengveien 18. Lillenga har antakelig også vært kalt Enga.

Våningshuset, som skal stamme fra 1790-tallet, står fortsatt, men er påbygget. Låve og fjøs er revet. Det fortelles at en byggmester brukte materialer fra fjøset til å bygge boliger i Lillengveien på 1920-tallet.

I 1865 bodde Haakon Knudsen med familie på plassen. De hadde fire kuer og fire sauer og dyrket hvete, bygg og poteter.


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

 

Lillenga 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning