Tilbake til startsiden

Speiderne og Speiderhuset

 

Se også detaljkart

Speidertroppene 1. og 2. Stabekk ble stiftet i 1915 og her deltok det barn og ungdom fra Jar.

1. Jar ble stiftet 1928, men ble nedlagt etter få år. Speidergruppen ble imidlertid sarte opp igjen i 1937.

En grunn til at man fikk i gang aktivitet igjen, var at speiderne fikk eget hus. Husets historie er slik: På 1930-tallet måtte det gamle stabburet på Vestre Sinsen gård i Oslo rives for å gi plass til boligblokker i Schousterrassen. Arkitekt Hauff, som arbeidet for utbyggerne der, og som selv var speiderfører, tilbød speiderne på Jar stabburet. Stabburet var bygget i 1830 av Halvor Schou, eier av Schous Bryggeri. Før dette skjedde, i 1924, hadde Løvenskiold forært Bærum skiklubb et område som skulle brukes til idrettsplass. Speiderne søke Løvenskiold om å få sette opp stabburet på dette området. Dette innvilget Løvenskiold, under forutsetning av at stabburet ble endret noe. Blant annet måtte " …schweitserstilen, som forefindes i 2. etg.s utbygg fjernes…". Dette var i funksjonalismens glansperiode. Endringene som ble foretatt gjorde stabburet langt mindre spennende å se på. Stabburet ble revet i 1936. Tømmeret ble så brukt til å bygge et nytt speiderhus i 1937 på en tomt, midt mellom hoppbakkene Store Jar og Lille Jar som lå der da. Huset ble innviet i 1938. Se detaljkart

Den første lederen i den nystartete speidergruppen var Sverre Lindem, som sammen med Trygve Forfang var en sentral drivkraft i speiderarbeidet i årene fremover.

Under andre verdenskrig (1940 - 1945) ble speiderarbeid forbudt, og alle eiendeler beslaglagt. Etter krigen ble speidingen tatt opp igjen, men huset og inventaret var stygt ramponert. Nazimyndigheten hadde imidlertid nedbetalt lånet, så huset var gjeldfritt. Nå ble huset grundig restaurert, og det fikk innlagt strøm.

På 1960-tallet var speiding for nedadgående. Det kom utbyggingsplaner for Jarbanen som innebar flytting av speiderhuset, men planene ble ikke realisert. Huset ble i en periode utleid til en privatperson, og speiderne ble henvist til et rom på Jar skole. I 1967 meldte det seg bare tre interesserte speidere. Men trenden ble snudd, og i 1973 flyttet speiderne tilbake til Speiderhuset. I 1998 var det 50 aktive speidere.

Etter en periode med liten interesse for speiding er det i dag (2019) igjen aktivitet i speiderhuset.

Ifølge Bjørn Frohdal, formann i Asker og Bærum historielag, skal speiderhuset være en gave fra Granfoss brug.


Kilder:

Engebretsen, Geir (Red). 1999. Boken om Jar. Jar vel

Bærumskart

Jar Vel

 

 

 

 

Speiderhuset 2019. Til høyre på bildet lå det hoppbakke. Foto: Knut Erik Skarning