Lommedalen Tennisklubb

Se også detaljkart

Lommedalen tennisklubb ble stiftet 1978.

Klubben disponerer to utendørsbaner i Gamleveien 84 og 86. Banene ble totalrehabilitert
i 2009/2010, og fikk blant annet nytt sandfylt kunstgressdekke.

Banene holdes åpne for klubbens medlemmer fra omkring 1. april  til 30. oktober.

Klubben har (2020) ca. 100 medlemmer, og opplever god vekst i medlemsbase og aktivitetsnivå.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Lommedalen Tennisklubb

 

Banene til Lommedalen Tennisklubb 2017. Veien vi ser til høyre er Gamleveien. Sett fra syd. Kilde: kart.1881

Tilbake til startsiden