Tilbake til startsiden
Se også detaljkart og kart med historiske navn

Solberg har adresse Eineveien 25 og 27.

Solberg gård var en del av Nedre Haug. Senere, i 1924, ble Solberg solgt ut . Den nye eieren, Karl O. Johnsrud, var byggmester og satte opp helt ny gårdsbebyggelse. De gamle husene på dette området lå opprinnelig lengre syd.

Solberg fikk overført området Skarva fra Eine gård. Skarva er nå et boligområde. Skarva betyr isolert fjellhøyde.

For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

 

Solberg
Solberg 2015. Sett fra nordvest, fra Gamleveien. Foto: Knut Erik Skarning
Solberg 1954. Bygningene er fra 1924. Kilde: Bærum bibliotek