Tilbake til startsiden

L-steinhytta under andre verdenskrig

Se også detaljkart

Generell del. Denne delen står først i alle beskrivelsene av steder i Lommedalen og på Bærums Verk som er knyttet til andre verdenskrig.

Milorg var en militær motstandsbevegelse i Norge som skulle drive etterretning, gjennomføre sabotasjeaksjoner og forberede og støtte en eventuell invasjon av allierte styrker.
Milorggruppe 13313 hadde Lommedalen og omegn som sitt område, og den besto av tre tropper. Det var to tropper i Lommedalen som var utdannet til å ta imot slipp. Disse var Tropp 1 som besto av folk fra Lommedalen, og tropp 2 som besto av Oslo-folk. Tropp 3 var Bærums Verk-troppen som var en sikrings og hjelpetropp. Ingen av troppene kom i kamp under krigen.

Ved slutten av krigen besto Milorg 13313 av 23 lotter og 141 mann.

Kaare Andersen startet det første Milorg-laget i Lommedalen i 1940. Det ble drevet organisert fysisk trening og krigsmanøvre. Det ble opprette samband, og de tok imot slipp. I 1943 startet våpentreningen.

For å få beder samband, fikk de tyskerne med på at det måtte legges telefonlinje innover i Lommedalen for å kunne varsle Bærums Verk om skogbranner. Dermed fikk Jordbærhaugen og en hytte ved Trehørningen telefonkontakt.

Inger Andersen fikk i oppdrag å danne en lottetropp i Lommedalen i 1944. Hun hadde mange venninner hun kunne kontakte, og det ble i første omgang dannet et lag på 9 stykker med Inger som sjef. De gjorde blant annet en stor innsats med å skaffe sanitetsmateriell, og de skaffet kamuflasjedrakter til gutta.

I tillegg til Milorg var også folk fra Pellegruppa og Kompani Linge aktive i Lommedalsområdet.

Kilder:
Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag. Myhre, Jan Eivind (1982) Asker og Bærums historie. Bærum 1840 – 1980. Universitetsforlaget
Milorg 13313 (1948) Chr. Dybwad Bokhandel AS
Odd Joachim Olsen. Beboer og kjentmann i Lommedalen
Christensen, Jan (redaktør). (1996). Idrettsglede gjennom 100 år. Bærums Verk idrettsforening


L-steinhytta under andre verdenskrig
L-steinhytta ble bygget i 1939 (ferdig i 1940) av en guttegjeng som kalte seg Poseklubben. De kjøpte tomten av Øvre Jonsrud gård i 1938. Hytta sto ikke på noen kart den første tiden og tyskerne visste ikke om den. Den ble derfor brukt til hemmelige møter og skjulested for medlemmer av Milorg. Plaketten på bildet ovenfor, satt opp av Hjemmefrontmuseet, vitner om aktiviteten her.

Radiostasjonen TRUSH sendte en periode fra L-steinhytta. To Lingekarer hadde landet i fallskjerm i Telemark med utstyret til denne stasjonen. Den ene av karene, Norman Gabrielsen (engelen) var telegrafist. Den andre, Birger Fjeldstad, var leder for sikringsgruppen til sentralledelsen i Milorg (7 mann) med tilhold på L-steinhytta. De hadde som hovedoppgave å tilrettelegge for operasjon OKTAVE som var kodenavn for de alliertes planlagte invasjon. Radiostasjonen TRUSH var bindeleddet mellom sikringsgruppen og Forsvarets Overkommando i London.

Det var også slipp i nærheten av hytta. Det ble senere funnet flere konteinere her etter et slipp i 1944. Noen av disse konteinerne var fortsatt fulle av krigsmateriell hjemmestyrkene skulle hatt (se bildene).

Ønsker man å gå til L-steinhytta anbefales det å starte på Jonsrudkampen. Hit kan man sykle fra Tobonn. Man går stien nordover (se detaljkart) som er bred og grei å følge. Man kommer inn på rødmerket løype til Vidvargen og følger denne et stykke til man tar av en tydelig sti til høyre opp til hytta.

Kilder:
Grimestad, Sverre (2013). Nordmarka i nord. Deryers forlag, Oslo
Christensen. Trygve. (1995). Bærum og krigen 1940 – 1945. Bærum bibliotek.
Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag
Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag


 

 

 

L-steinhytta med en av eierne 2017. Foto: Knut Erik Skarning

Hjemmefrontmuseet har satt opp denne plaketten ved døra. Foto: Knut Erik Skarning
Konteiner fra slipp rett nord for hytta 1944.
Foto: Knut Erik Skarning