Tilbake til startsiden
Se også detaljkart

Allerede på 1600-tallet var det en vanndrevet oppgangssag på Åmot.
Fra 1895 var det lokomobilsag på Åmot. Her ble en vannkjele varmet med vedfyring, og damp fra denne drev saga.

En ny sag ble bygget 1906. Det var Kristen O. Aamodt som sto for byggingen. Han var en aktiv mann som også var ordfører i Bærum 1920 - 1922.
Saga lå ved Lomma rett syd for gården, der Lomma møter Vesleelva fra Aurevann. Den første tiden kom vannet fra en demning rett nedenfor Vensåsbroen. Se detaljkart. Vannet ble ledet gjennom en 150 meter lang åpen trerenne til en turbin med effekt på 25 hestekrefter (ca.18 kW). 
I 1910 Reiste Kristen til Bergen. På toget tilbake fikk han med seg en høvel. Nå hadde han også høvleri.

I 1912 ble den nåværende Åmotdammen bygget, det ble lagt nye rør til saga, og det kom ny turbin med effekt på 75 hestekrefter (ca. 55 kW).
En likestrømsgenerator med effekt på 44 kW ble montert i 1915.

Saga brant i 1962 og virksomheten opphørte.

Det ble skåret tømmer fra gårdens egen skog, og fra skogene til gårdene omkring.

Mange villaer som ble bygget i Bærum i perioden 1913 - 1925 består av materialer skåret på Åmotsaga. Sagbruket hadde sine beste år under første verdenskrig. 40 mann var da i arbeid.

Litt saghistorie.
De første sagene som ble etablert var oppgangssager. Disse kom omkring 1550. Vannet fra en foss drev et skovlhjul rundt og dette fikk et sagblad til å gå opp og ned. Til å begynne med kunne disse sagbladene være opptil 1 cm tykke, og det ble stort svinn. Etter hvert som man klarte å smi tynnere blader kunne man plassere flere sagblad ved siden av hverandre og dermed rasjonalisere driften vesentlig. Oppgangssagene ble avløst av sirkelsager på 1800-tallet.


Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.

Kilder:

Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek. Martinsen, Liv. (1983)

Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget


Aamodt, Kristen (1988): Aamodtsaga. Asker og Bærum Historielag. Skrift 38
Finnes på bibliotekene i Bærum.

Bærumskart

 


Åmotsaga

Åmotsaga 1918. Omtrent samme område som ovenfor. Sett fra vest. Vi ser Åmot gård oppe til venstre. Kilde: Bærum bibliotek

Disse bygningene ved Lommedalsveien, rett ovenfor broen, hørte til Åmotsaga. De slapp unna brannen i 1962. Det lille huset som er nr.to fra venstre, var hvilebrakke for sagbruket. Bildet er tatt fra nordvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Åmotsaga lå midt i dette bildet. Bildet ar tatt fra vest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Demningen ved Åmotdammen. Rett under huset til venstre startet rørene som ledet vann ned til sagbruket. Dette huset står fortsatt (2017). Kilde: Bærum bibliotek
Åmotsaga 1908. Samme område som ovenfor. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek