Tilbake til startsiden
Skollerudgårdene
Bilde av Skollerud 1954. Sett fra sydvest. Vi ser Nordre Skollerud til venstre. Våningshuset her er fra 1850. Vi ser Søndre Skollerud til høyre. Våningshuset her er fra tidlig på 1800-tallet. Bak ser vi Skollerudveien. Kilde: Bærum bibliotek
Bilde av Mellom Skollerud 1950. Sett fra sydvest. Bak ser vi Skollerudveien.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Skollerud.

Navnet Skolle kommer av skolli som er et gammelt navn på rev. Endelsen rud betyr rydning. Dette er vanlig endelse på gårder som ble ryddet i tiden 1000 evt.– 1300 evt. Kanskje gården ble anlagt et sted med mye rev. Vanligvis er ikke bruk av dyrenavn i gårdsnavn noe som forbindes med høy status.

Annikhaugen rett nordøst for Skollerud ligger en samling gravhauger som man tror hørte til en en enda eldre gård, kanskje fra eldre jernalder (500 fvt. – 550 evt.) som senere ble til Muserud, Burud og Skollerud.

Det er funnet gamle bosetningsspor ved Skollerudveien.

Skollerud tilhørte kronen (kongen). Omkring 1700 ble gården solgt til han som da var gårdbruker på gården, og i 1716 kjøpte Bærums Verk Skollerud. Men Anna Krefting, som eide Bærums Verk, måtte selge gården på auksjon i 1766. Gården ble da delt.

I dag er det tre Skollerudgårder: Nordre Skollerud, Søndre Skollerud og Mellom Skollerud. Se detaljkart. Gårdene lå rundt samme tun før utskiftingen i 1910 – 1912. Før denne utskiftingen hadde mange gårder åkerlapper innimellom åkerlapper til andre gårder. Etter utskiftingen sørget man for at hver gård fikk sin jord samlet. Da ble også mange gårdsbygninger flyttet til der deres jord var samlet.

Skollerud skal ha hatt slåttemark i Barlinddalen nord for Burudvann. Det var viktig å benytte utmarka godt, siden jordene ved gården mest ble brukt til korn og matplanter.

På Nordre Skollerud er det nå (2017) en alternativ ungdomsskole, Skarva Skole, med 50% praktisk opplæring. Se detaljkart.


Plasser under Skollerud
Kølabonn (Kullebunden)
Se egen omtale

Lesterud var en liten plass under Skollerud. Plassen er nå borte, men Lesterud skole (som ligger på grunn som hørte til Østre Grorud litt syd for der Lesterud lå) er oppkalt etter plassen.
Se detaljkart

Andre plasser under Skollerud var Brattbakk, Bakke, Fossbakk, Toppenhaug (som også en plass nærmere Verket het) og Nepebråten. Se detaljkart

Fossli (Fosli) Skaftefabrikk lå på Skolleruds grunn.
Se egen omtale

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt):

"Den mest kjente a Skollerubønda var'n Søren Larsen Skolleru. Han kjøpte både den fysste slåmaskin' og den fysste symaskin' som kom tel bøgda"

Han skriver videre:
"Skolleru-kara tjente gode penger på å selge spiretømmer tel skipsmaster, men det var et forferdelig slit å få dom fram tel brygga i Krestiania, med den elendige redskapen dom hadde å hjælpe si' med".

For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget

http://www.skarvaskole.no/

SEFRAK-registeret

Søndre Skollerud 2017. Sett fra sørøst. Foto: Knut Erik Skarning
Nordre Skollerud 2017. Sett fra nordøst. Vi ser ridehall og Skarva skole (til høyre).
Foto: Knut Erik Skarning
Mellom Skollerud 2017. Sett fra øst, fra Skollerudveien. Foto: Knut Erik Skarning
Mellom Skollerud år 1900. Sett fra sydøst. Vi ser våningshuset som er fra midt på
1700-tallet og stabburet fra 1913. Kilde: Bærum bibliotek
Nordre Skollerud 1969. Kilde: Bærum bibliotek
Søndre Skollerud 1969. Kilde: Bærum bibliotek