Tilbake til startsiden
Trulsrudgårdene
Nedre Trulsrud 1969. Sett fra øst. Vi ser Lommedalsveien til høyre.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a på plasser under Trulsrud.

Øvre Trulsrud har adresse Gamleveien 120 og 122 og Nedre Trulsrud har adresse Lommedalsveien 306.

Trulsrud ble ryddet i høymiddelalderen (1050 evt. – 1350 evt.) mellom de eldre gårdene Krysby og Bjerke. Navnet har vært skrevet Truelszrud og Trugelsrud. Navnet betyr gården som Truls ryddet. Gården har vært eiet av bl.a. Nesøygodset og Bærums Verk.
Trulsrud ble allerede i 1698 solgt til brukeren på gården som da ble selveier. Nedre Trulsrud var senere en periode igjen under Bærums Verk.

Gården ble delt i Øvre Trulsrud og Nedre Trulsrud i 1767. Senere har det blitt utskilt mange småplasser og smågårder. Se detaljkart.

Store arealer er i dag lagt ut til boliger.

Martin Trulsrud kjøpte Nedre Trulsrud tilbake fra Bærums Verk i 1915. Han fant opp en stålmile for trekullbrenning som ble eksportert til flere steder i landet. Se Kullmilene.

Lommedalen Trævarefabrikk ble anlagt delvis på Trulsrud gårds grunn. Se egen omtale

Lommedalen skole ble anlagt på Øvre Trulsrud gårds grunn. se egen omtale

Idrettshall for Lommedalen idrettslag og Lommedalen Eldresenter (nå Lommedalen og Bærums verk seniorsenter) ble bygget på Trulsrud gårds grunn.

Andrine Trulsruds vei er oppkalt etter Andrine Trulsrud som var en kjent bondekone på Nedre Trulsrud på slutten av 1800-tallet.

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt):

"Han Hans fortelte også mye om ulveåra 1863 tel 1866. Det var så mye gråbein at vaksne følk måtte følje unga når dem måtte ut nødvendige æren. Det lyste ulveauer rundt hele tunet, og kara hadde gjenne et langt reip hengandes etter doningen når dom var ute og kjørte. Dom mente dom redde hesten på den måten".

For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Bø, Eigill. (1987). Gammalt frå Lommedæl'n. NKS-Forlaget


SEFRAK-registeret

 

 

Øvre Trulsrud 1950. Sett fra syd. Det hvite huset til høyre er det opprinnelige våningshuset fra 1700-tallet. Driftsbygningen øverst i bildet er fra 1895.
Kilde: Bærum bibliotek
Øvre Trulsrud 2017. Sett fra nordøst, fra Gamleveien. Foto: Knut Erik Skarning.
Nedre Trulsrud 2017. Sett fra vest, fra Gamleveien. Fra venstre ser vi driftsbygning, kårstue (opprinnelig drengestue), stabbur og våningshus. Alle husene er fra første del av 1900-tallet. Foto: Knut Erik Skarning.
Det gamle hovedhuset på Nedre Trulsrud rett før det ble revet. Det ble bygget nytt hus i 1922. Kilde: Bærum bibliotek