Bjerkegårdene
Se også detaljkart og kart med historiske navn, bl.a. på plasser under Bjerke.

Øvre Bjerke har adresse Bjerkeveien 28 og 30. Nedre Bjerke har adresse Kirkebyveien 7 og 5.

Bjerke ble ryddet i middelalderen (ca. 500 evt. - 1500 evt.). Navnet, som har vært skrevet Bierche og Bjørke, kommer av tresorten bjørk. Gården har bl.a. vært eid av blant annet Peder Nielsen Leuch som var eier av Bogstad gård. Gården ble delt i 1786 i Nedre Bjerke og Øvre Bjerke. Nedre Bjerke (Løkka) var antakelig husmannsplass under Bjerke før gården ble delt. Navnet Løkka kan tyde på det.

Plasser under Bjerke. Se detaljkart og kart med historiske navn
Engebråten
Se egen omtale

Knutsløkka
Se egen omtale

Idrettsplass ble anlagt på Bjerkes grunn øst for Gamleveien. Den er nedlagt og ny idrettsplass er bygd på Nedre Trulsruds grunn.

Lommedalen skole
De tre første årene, fra 1966, holdt skolen til på Nedre Bjerke, med 90 skolepliktige barn. Det ble snart for trangt i disse lokalene, og i 1869 ble det bygget skole med lærerbolig på skolens nåværende område som er en del av Trulsrud. Se egen omtale

Lommedalen Trævarefabrikk lå på en parsell utskilt fra Bjerke og en parsell utskilt fra Trulsrud.
Se egen omtale

Gammalt frå Lommedæl`n
Egill Bø forteller i sin bok "Gammalt frå Lommedæl`n" (skrevet på lommedalsdialekt)
om Torvald Skomaker som bodde ved Bjerke:
"Han Torvald Skomaker var en ivrig og flink jeger. Ein gong dro’n ei spekesild etter si’ tvers over Krokskauen. Da ville bikkjene til de andre jegera følje den skarpeste lukta dom kjente, og så fekk’n sjøl resten av skauen aleine!"

For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

SEFRAK-registeret

Trulsrud, Halstein og A. Morgan Olsen. Foredraget "På kryss og tvers i Lommedalen". Holdt på Lommedalen og Bærums Verk seniorsenter 2008


 

Nedre Bjerke (Løkka) 2017. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Øvre Bjerke sett fra sydøst 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Nedre Bjerke (Løkka) 1925. Sett fra nordvest. Huset vi ser her, er det opprinnelige våningshuset fra 1716, og er huset til venstre på bildet ovenfor. Her holdt Lommedalen skole til da den startet opp i årene 1866 - 1869. Kilde: Bærum bibliotek
Nedre Bjerke (Løkka) 1910. Sett fra sydvest. Det hvite huset bak Bjerke er Nedre Kirkeby. Kilde: Bærum bibliotek
Øvre Bjerke 1950. Sett fra sydvest. Vi ser driftsbygning fra første del av 1900-tallet og våningshus fra siste del av 1700-tallet. Stabburet til venstre for våningshuset (bak et tre) har samme alder. Bakerst ser vi bryggerhus fra første del av 1800-tallet og grisehus med vedbod fra 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Potetopptaking med hest på Øvre Bjerke i 1974. Kilde: Bærum bibliotek
Tilbake til startsiden