Tilbake til startsiden

Bjerke (Diket)

Bjerke (Diket) har adresse Lommedalsveien 149.

Bjerke lå under Bærums Verk og fikk navn etter Bokholder Gulbrand Bjerke som bodde her på 1800-tallet.
Det var en herskapelig bolig på Bjerke. Her bodde senere kontorsjefen ved Bærums Verk. Godseier Harald Løvenskiold bodde også en tid på Bjerke før han flyttet til Slottet, etter at dette var pusset opp på begynnelsen av 1960-tallet.

Stedet kalles av mange for Diket. Diket er også navn på det stedet der Djupdalsbekken renner ut i Glitredammen ved nordvestenden av Glitredammen. Se detaljkart og kart med historiske navn

Lommedalsveien gikk tidligere rett forbi huset, men er nå lagt om.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

Bjerke (Diket) sett fra sydvest 2017. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart og kart med historiske navn
Bjerke (Diket) sett fra sydvest 1968. Kilde: Bærum bibliotek