Tilbake til startsiden

Glitredammen

Glitredammen er en oppdemmet del av elven Lomma, syd for Bærums Verk. Den kalles også Glitteruddammen etter småbruket Glitterud like ved. Tidligere ble dammen kalt Verkendammen og elven nedenfor ble kalt Verkenelva.

Dammen, slik den ser ut i dag (2018), er en gråsteinsdemning fra 1914 da elektrisitetsverket ble anlagt nedenfor Spikerbrukfallet. Demningen har en krone og overløp i betong som ble laget i forbindelse med fornyelsen av elektrisitetsverket i 1982. Allerede på 1600-tallet var imidlertid Lomma demmet opp her med en laftedemning. (Laftedemninger er nærmere omtalt under Aurevann). På den tiden trengte man vannkraft til å drive stangjernshammer og spikerhammer.

Dammen har vært fiskevann og badevann.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Skiforeningen.no


Opplevelser langs Lomma. Folder laget av Bærum Elveforum og Bærum kommune 2017. Hovedforfatter: Odd Tore Saugerud 

Glitredammen 2010. Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart med historiske navn