Tilbake til startsiden

Solhaug og Ungdomslaget Lauvsprett

Se også detaljkart

Solhaug har adresse Kirkebyveien 27

Kristen Kirkeby (Kressen Kjørkeby) fra Øvre Kirkeby ga tomt og materialer slik at ungdomshuset, som ble kalt Solhaug, kunne bygges. Huset sto ferdig i 1898 og ble brukt av det upolitiske ungdomslaget Lauvsprett.

Me om Lauvsprett.
Det var Magnus Tveten, lærer ved Lommedalen Skole, som tok initiativ til å starte Lommedalens ungdomslag i 1894 med 60 medlemmer. Før Solhaug ble bygget, var det møter rundt i hjemmene. Martin Olsen Ner-Kjørkeby ble første formann i ungdomslaget. Da laget flyttet inn på Solhaug, ble navnet endret til Lauvsprett.

Laget har hatt egen boksamling, hornmusikk, sangforening, teatergruppe og kveldsskoler.
I de første 50 årene hadde laget mer enn 800 møter, fester og utflukter. Det har vært fremført mer enn 90 skuespill.
Mange av medlemmene her ble senere aktive i styre og stell i Bærum.

Høsten 1944 måtte Wøyen Guttehjem flytte til Solhaug da bygningen på Vøyen ble overtatt av Arbeidstjenesten der tyskerne organiserte norske ungdommer.

Lauvsprett var opptatt av å styrke nasjonale følelser. og laget var positive til landsmål (nynorsk). Lagets lover ble skrevet på landsmål.

I 1971 besluttet Lauvsprett å overdra Solhaug til et andelslag bestående av en rekke lag og foreninger i Lommedalen. Andelslaget gikk straks i gang med en større ombygging og nyinnredning, blant annet for penger lommedølingene selv hadde samlet inn ved snekring og salg av fuglekasser.

Solhaug har vært flittig brukt som forsamlingslokale, som kino og til dans.

Solhaug ble fra 1974 drevet av et andelslag med 14 av Lommedalens organisasjoner.

Tidlig på 1990-tallet var Solhaug på aktuell som midlertidig kirke i Lommedalen, men disse planene ble aldri realisert. 

I dag (2016) er det selskapslokale på Solhaug.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 3. Bærum Bibliotek

Koht, Halvdan.  (1924). Bærum. En bygds historie 2. Utsendt fra Kommunehuset

Jacobsen, Jacob. (1976). Lommedalen: en bygd i bygda. Kulturutvalget i Bærum

Hagen, Gerd. (2006). En beretning om STIFTELSEN WØYEN. Siftelsen Wøyen

 

 

 

Solhaug 1969. Kilde: Bærum bibliotek

Ovenfor: Solhaug 2017. Sett fra sydøst.
Til høyre: Bronseskulptur laget av Joseph Grimeland står foran bygningen.
Foto: Knut Erik Skarning
Solhaug 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Solhaug slik huset så ut da det sto ferdig i 1898. Kilde: Bærum bibliotek
Solhaug omkring 1930. Kilde: Bærum bibliotek