Tilbake til startsiden


Birkedal har adresse Elias Smiths vei 16.

Tomten ble fradelt Kjørbo. Huset ble bygget i 1927.

I huset har det vært bolig, forretninger og barbersalong.

Kilder:

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

  

Birkedal 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Birkedal