Tilbake til startsiden

Bjørnegårdsstua ble fradelt Bjørnegård i 1886.

Bjørnegårdsstua lå i Industriveien 2.

I dette området slo flere kunstnere seg ned.  Smed Harald Hansen, som bodde i huset vi ser rett bak Bjørnegårdsstua på bildet ovenfor, leide ut Bjørnegårdsstua til Gerhard Munthe og hans unge frue Sigrun. De to giftet seg i 1886, høsten etter "Fleskumsommeren", og flyttet da til Bjørnegårdsstua. På samme tid bodde Erik og Sofie Werenskiold på naboeiendommen Birkeheim, som i dag har adresse Elias Smiths vei 27.
"Fleskumsommeren" var navn på en periode da en del malere var sammen på Fleskum. De innledet nyromantikken i norsk malerkunst.

Jørgen Christian Kanitz, som grunnla Asker og Bærums Budstikke, bodde også en periode i Bjørnegårdsstua.

Senere ble Harald Hansens hus overtatt av Sandvika Mandskor og ble kalt Sangerhuset.

Bjørnegårdsstua ble revet 1986.


Kilder:

ISSUU Bæringen 8. oktober 2015

Bærum bibliotek

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

  

Bjørnegårdsstua omkring 1900. Bakenfor til høyre ser vi smed Harald Hansens hus. Han eide Bjørnegårdsstua og leide denne ut. Vi ser Industriveien til høyre. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Bjørnegårdsstua og Harald Hansens hus lå der den brune bygningen til venstre ligger
i dag (2019). Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Bjørnegårdsstua og smed Harald Hansen

Vi ser Harald Hansens smie. Den ble bygget i 1886 og revet i 1981. Til høyre ser vi
Elias Smiths vei 31
der det var overnatting. Ifølge Bærumskart hadde Harald Hansen smier både ved Harald Hansens hus og ved Elias Smiths vei 31. Kilde: Bærum bibliotek