Tilbake til startsiden

Båtsportens Hus ligger på Kalvøya og er klubbhus for Bærum Roklubb og Bærum Kajakklubb. Huset har også selskapslokaler til utleie. Arkitekt er Geir Hessen.

Bærum Roklubb (BR) ble stiftet 1917. Initiativtaker var dr. Peter Torgersen som hadde en visjon om at roing skulle bli en folkesport. I 1918 hadde klubbe ca. 800 medlemmer og var landets største. I 1980 avhold klubben sin første kapproing i Holtekilen med 31 båter og 65 deltakere.

Klubbens fikk sin første seier i løp for "gutter 10 - 12 1/2 aar. med paraarer og styrer". Distansen var 500 meter. Løpet ble vunnet av dr. Torgersens sønner Rolf og Hjem, med søsteren Solveig som styrer. Regattaen hadde også løp for damer, eller "gifte koner" som det står i et avisreferat, "i sjegte, 500 m". Den vellykkede regattaen ble avsluttet med middag på Walles Hotel, for ca.
50 personer.

Klubbhusets beliggenhet har endret seg gjennom tidene, men det har alltid ligget i nærheten av Kalvøya.

Forstkandidat Eskild Bruun, eier av Kjørbo, var svært interessert i rosport. Han ga i 1912 Bærums roere mulighet til fritt å plukke ut gratis tomt på Kalvøya eller Borøya til klubbhus. Bærum Roklubb valgte Kalvøya og fikk tomt nordøst for dagens naturiststrand. Det første klubbhuset ble reist her. Man kan fortsatt se fundamenter etter huset.

I 1925 ble huset flyttet over isen til Kadettangen, noe som gjorde tilgjengeligheten lettere. Dette skjedde før det ble bygget bro til Kalvøya. Flytteprosessen var en omfattende arbeidsoperasjon, som i sin helhet ble finansiert av Frydenlunds Bryggeri, mot at Roklubben forpliktet seg til kun å servere deres varer på kommende festligheter. De som var med på denne jobben, fikk en kvartrull skråtobakk i uken som lønn.

Klubbhusets plassering er vist på kartet ovenfor. Det var Bærums største forsamlingslokale og ble benyttet til revyoppsetninger med blant annet Arvid Nilssen og Otto Kramer på rollelisten. Det var også restaurant i huset. Disse aktivitetene skulle gi klubben inntekter, slik at renter og avdrag på gjeld kunne betales. Klubbhuset lå på Kadettangen til 1937.

Bærum Kajakklubb (BKK) ble stiftet 10. mai 1935 av unge padleentusiaster. Disse måtte stort sett selv bygge sine kajakker, noe som den gang var en fin vintersyssel og som skapte godt samhold.  Konstruksjonen var seilduk på spantverk, med etterfølgende maling. Båtene ble både stabile og ikke minst ganske tunge. Med godt vedlikehold holdt kajakkene i mange år.

I starten holdt BKK til under Bærum Roklubb i huset på Kadettangen.

I 1938 ble det bestemt at Kadettangen skulle bli badeplass, og at roklubben og kajakklubben måtte flytte til den vesle øya "Danmark". Da var også økonomien for Roklubben blitt så dårlig at det ble avholdt tvangsauksjon der kommunen fikk tilslaget.

"Danmark" ble tilholdssted for klubbene frem til 1972, da Båtsportens Hus ble reist på Kalvøya. De grå båtnaustene ved Båtsportens Hus gled vakkert inn i det marine miljøet.

Den 19. oktober 1996 brant Båtsportens Hus ned til grunnen. Huset ble totalskadet, og det meste av det som var i huset gikk tapt; båter, pokaler, styreprotokoller og annet verdifullt historisk materiale.

Nytt båthus ble gjenreist på tomten. Det nye Båtsportens Hus ble innviet i mai 2000. Det er på tre etasjer med stort utoverhengende pulttak formet som et båtskrog, og det har store glassfasader og terrasser mot sjøen med utsikt mot Kadettangen og Sandvika. Tredje etasje rommer et selskapslokale som leies ut til både næringslivet og til private. Klubbhuset inneholder også treningslokaler, garderober, klubbkontorer og klubblokaler. På hver side av klubbhuset ligger båthallene.

Ved huset står en statue av padler Knut Holmann.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Båtsportens Hus)

Lokalhistoriewiki (Om Kadettangen)

Lokalhistoriewiki (Om Kalvøya)

Bærum Roklubb

Bærum Kajakklubb

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Frivillig Bærum

Båtsportens Hus på Kalvøya

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

Ødegaard, Knut. (2018). Bærum Roklubb 1917 - 2017. Asker og Bærum historielags
skrifter nr. 58

 

 

 

 

  

Båtsportens hus på Kalvøya 1976. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek
Over: Båtsportens hus på Kalvøya 2019, reist etter brannen i 1996

Til høyre: En skulptur av kajakpadleren Knut Holmann står ved siden av huset.
Holmann er blant Norges mestvinnende i sommer-OL gjennom tidene.

Foto: Knut Erik Skarning

Båtsportens Hus. Bærum Roklubb og Bærum Kajakklubb

"Danmark" 1970 da Roklubben og Kajakklubben hold til her. Til høyre ser vi det som tidligere var Roklubben og Kajakklubbens hus på Kadettangen. Se bilder lengre ned.
Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Inventar fra Roklubbens lokale 1970. Kilde: Bærum bibliotek
Kart som viser hvor Roklubben har hatt hus på Kalvøya, Kadettangen og "Danmark". Kilde: Bærumskart
Klubbhus for Roklubben og Kajakklubben på Kadettangen
Roklubbens
første klubbhus på Kalvøya
Klubbhus for Roklubben og Kajakklubben på Danmark
Båtsportens hus
Roklubben og Kajakklubbens hus på Kadettangen etter flytting fra Kalvøya. Kilde: Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget
Roklubbens første hus på Kalvøya.
Kilde: Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget
Fundamenter fra Roklubbens hus står fortsatt på Kalvøya i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning