Tilbake til startsiden

"Det røde huset" på Kalvøya er antagelig bygget omkring år 1800 av Johan Grauer som eide Kjørbo fra 1801 til 1819. Huset ble påbygget og panelt omkring 1890.

Familien Kristiansen har bodd i huset ca. 40 år, og skomaker Ingolf Kristiansen vokste opp her.


Kilde:

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
"Det røde huset" 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

"Det røde huset" på Kalvøya