Tilbake til startsiden

Elko-bygget var fabrikklokaler for firmaet Elektrokontakt, senere Elko. Det hadde adresse
Elias Smiths vei 18.

Bygget ble oppført 1960/1961 etter tegninger av de lokale industriarkitektene Franz Wozak og Gunnar Bugge. Bygget ble utvidet med lager østover i 1971.

Elko produserte elektrisk installasjonsmateriell, det vil si brytere og stikkontakter. Firmaet ekspanderte med fabrikk i Modum kommune i 1970, og i 2000 ble norgesproduksjonen samlet der, mens fabrikkdriften i Elko-bygget i Sandvika opphørte. Elko beholdt kontorer i Sandvika,
200 meter lengre nordvest i Eivind Lyches vei 10, mens Pinsekirken i Bærum flyttet inn med kontorer i Elko-bygget i 2003.

I 2008 ble det foreslått å rive Elko-bygget, og erstatte det med en rekke næringsbygg i
øst - vestretning. Forslaget møtte motstand fordi det inneholdt et høyhus på 70 meter (20 etasjer), men etter at maksimal byggehøyde ble litt mer enn halvert, ble planene godtatt i 2011. Rivning av Elko-bygget begynte i august 2013.

Bedriftsøkonomisk Institutt Bl har også hatt lokaler i Elko-bygget.

ELKO har i dag (2019) sin administrasjon på Ryen i Oslo og et høyautomatisert produksjonsanlegg på Åmot i Modum.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

ELKO

 

 

 

 

 

 

  

Elko-bygget lå til venstre i bildet, der det bygges nytt høyhus. Midt i bildet ser vi Birkedal. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

A/S Elektrokontakt