Tilbake til startsiden

Leif Larsens vei het Brynsveien inntil 1983, men var lokalt kjent som Håndverkergata. Den går fra Løkke til Skytterdalen. Her lå det flere kombinerte bolig-, forretnings- og håndverkergårder i tre og mur. Husene vi ser i dag, har bevart mye av sitt opprinnelige preg.

Det var en skomaker som var byggherre for nr. 5. Tomten ble utskilt i 1891. På midten av
1900-tallet bodde det en fisker med storfamilie på fire generasjoner der.

I Leif Larsens vei 7A var det fra ca. 1900 bolig og melkebutikk, senere skomakerverksted.
Thorvald Kristiansen, var skomaker, og hadde på slutten av 1920-tallet startet sitt eget verksted under navnet Skomaker Thorvald Kristiansen. Det første verkstedet lå i et bryggerhus ved Åmodtgården, men i 1937/1938 ble det flyttet til Brynsveien 7, nå Leif Larsens vei 7A.

I nr. 7B, som er fra 1910, var det to butikker.

I nr. 9 var det kolonial, blomsterbutikk og begravelsesbyrå.

I Leif Larsens vei 15 bodde en fisker ifølge Kulturminner i Sandvika

I Leif Larsens vei 28 bodde det også en fisker ifølge Kolstad, Harald. (2010). Johnsens fiskeforretning. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 50.
Uthuset var utvidet mot veien. Her hadde fiskerens kone fiskeutsalg. Se egen omtale

Litt om opprinnelsen til dette området
Flere arbeidsfolk slo seg ned på Løkkesiden (nordsiden) av jernbanen. De fikk ett dekar (mål) tomt og båtfeste i elven. Deres sveitserstilhus var i mindre og med enklere utforming enn en del andre sveitserstilhus i Sandvikaområdet. I Leif Larsens vei har ombyggete hus beholdt sveitserstilselementer som for eksempel store takoverheng og vindustyper. Her er det også et tidlig 1900-talls murhus med tydelige sveitserstilstrekk (nummer 7B).

Leif Andreas Larsen (1898 - 1978), som veien er oppkalt etter, var en telekommunikasjonsmann og lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Han var ordfører i Bærum fra 1946 til 1951 og telegrafdirektør fra 1962 til 1968.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Mer om Villabebyggelsen i Bærum: Stuvøy, Ingunn. (2019). Villabebyggelsen i Bærum 1872 - 2000. Årbok for Asker og Bærum historielag nr. 59. Kan studeres på Bekkestua bibliotek.


Kilder:

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Wikipedia

 

 

 

 

 

  

Leif Larsens vei 5B. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Leif Larsens vei 5A. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Husene i Leif Larsens vei

Vi ser Leif Larsens vei 7A til høyre og 7B til venstre. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning
Leif Larsens vei 9. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Leif Larsens vei 15. Bildet er tatt i 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning