Tilbake til startsiden

Adressen til Åmodtgården er Rådmann Halmrasts vei 18.

Vognmann Fredrik Berntsen eide et hus her i 1870. Han satte opp et nytt hus i 2 etasjer i 1898.

Ole Aamodt og hans familie fra Lommedalen overtok senere gården. Mot veien lå glassmagasin, tobakksforretning og barbersalong.

Den gamle gården ble revet, og en ny Amodtgård ble oppført i 1962.

I en nisje i kjellermuren i Åmodtgården satt "Mor i nøden". Hun solgte pølser, men også brusflasker med "noe godt" i.

Bærum kommunestyre vedtok 31. mai 2017 at fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skal rives for å gi plass for ny bebyggelse, som vil gi en tredobling av dagens bygningsmasse. De fire kvartalene er Andenæskvartalet (Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Rådmannsgården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Sandvika sentrum øst - områderegulering

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

 

  

Eldre bilde av Åmodtgården.
Kilde: Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant
Vi ser Åmodtgården til høyre. Sett fra nordøst.
Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Åmodtgården

Stallen på Åmodtgården år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart