Tilbake til startsiden


Finstadgården ble bygget i 1953 med Magnus Poulsson og Arnstein Arneberg som arkitekter. Entreprenør var Ing. E. Selmer. Finstadgården ble ikke oppført slik den opprinnelig ble tegnet, og bygget har blitt kritisert for å være stygt.

Finstads Autoco AS er en bilforhandler som ble etablert i 1924 av Paul Finstad i stallen til kjøtthandler Hjalmar Bjerkås ved Bjerkåsgården. Finstad solgte bilmerket Ford. Han døde i 1940, og Bjarne Røhne og Hans Jørgen Selmer overtok bilforretningen. De tok i bruk den nye Finstadgården i Sandviksveien 163 i 1953. I 1954 ble Sandvika Bilutleie etablert.

Røhne og Selmer skilte lag i 1965. Røhne drev virksomheten i Asker og Bærum videre i Finstadgården. I 1968 ble lokalene utvidet og fikk en egen avdeling for oppretting og lakkering, og et eget parkeringshus. Tom Røhne overtok som forhandler og styreformann etter sin far i 1980. Finstad Last og Vare ble etablert i 1979.

Ford var Asker og Bærums mest solgte bilmerke i 15 år på rad frem til 1992.
I 1992 overtok Ford Motor Norge AS selv distribusjonen og salg av Ford. De etablerte seg i større lokaler i Kværner Kuldes tidligere lokaler i Jongsåsveien.

i 1998 etablerte Tom Røhne Finstadgårdens Bilsenter AS i virksomhetens opprinnelige lokaler. Firmaet drev med import av biler. Etter få år overtok Møller bil. Senere har Snap Drive (bilverksted), NAF (Norges Automobil-Forbund) og Lakkbar (neglexpressen) holdt til i bygningen.

Kreditkassen etablerte seg i Finstadgården i Sandvika i 1954. Der ble filialen drevet inntil den nye Kreditkassegården, senere kalt Rådmannsgården, sto klar i 1976.

Bærum kommunestyre vedtok 31. mai 2017 at fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skal rives for å gi plass for ny bebyggelse, som vil gi en tredobling av dagens bygningsmasse. De fire kvartalene er Andenæskvartalet (Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Rådmannsgården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet.

NAF Asker og Bærum
NAF Asker og Bærum (Norges Automobil-Forbund avdeling Asker og Bærum) er en lokalavdeling av NAF, stiftet 19. november 1931 på Løkke restaurant.

Otto G. Mejlænder var primus motor og stod bak tanken om å opprette en egen avdeling i Asker og Bærum. Senteret i Finstadgården i Sandviksveien 163 åpnet i 1999 og er en av Norges største NAF-avdelinger. Senteret oppfattes som NAF-medlemmenes eget "hjem" i Asker og Bærum.

I 1970 ble det startet en egen Junioravdeling i NAF, hvor hovedfokuset var ungdom og bilsport. Junioravdelingen ble raskt en ledene aktør innen bilsport i Norge. I 2007 endret denne avdelingen navn til NAF Motorsport Asker og Bærum.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Finstads Autoco)

Lokalhistoriewiki (Om NAF Asker og Bærum)

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Bærum kommune - Månedens kulturminne

 

 

 

 

 

 

  

Finstadgården 1956. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Finstadgården 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Finstadgården

Finstadgården 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Slik så det ut i 1907 før Finstadgården ble bygget. Helt til venstre ser vi Wallegården. Kullgården (Skippergården) er huset med rødbrunt tak. Det grå huset midt i bildet er Johnsegården. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek