Tilbake til startsiden

Wallegården, familien Walles gamle hus, ble bygget omkring 1880. Den første Walle skal ha kommet til Sandvika fra Waller gård omkring 1800 og kjøpte da Sandviksgrunnene. Dette var et stort område som omfattet blant annet Kadettangen, Lakseberget, Sandviksåsen og
Engervannet
.

En av etterkommerne var Erik Walle. Hans kone, Okine Kristofersen, grunnla Walles hotell. En annen sønn, Anthon Walle, begynte utparselleringen av Sandviksåsen. Anthon Walle bygget i 1896 huset Søven og flyttet dit.

Anthon Walles eldste sønn, Albert Walle fikk en fin tomt, nå Villa Walle, oppe på Sandviksåsen. Sønnene Finn og Bjarne bodde i Wallegården.

Albert Walle drev elektrisk forretning i Wallegården.

Sønnen Bjarne Walle åpnet i 1927, sammen med sin rødhårede og driftige kone Margit, Sandvikens Kaffistove. Bjarne var lang og tynne og hadde tilnavnet Svala. Kaffistova fikk derfor oppnavnet Svalbard.

Sønnen Finn Walle hadde kull- koks- og vedforretning med lager i bakgården. Han solgte også is til husholdningen, noe som var viktig i en tid da man ikke hadde kjøleskap. Han lagret is på Lakseberget.

I bakgården på Wallegården hadde også Berges skifabrikk sin virksomhet. Der hang et bilde av skihopperen Erik Walle, sønnen til Albert, i svevet. Erik omkom ganske ung i en stupeulykke i Torggata bad.

Margot, Finn Walles datter, er kjent fra parløp på skøyter. Sammen med Allan Fjellheim dominerte de sporten, og var olympiadeltakere i St. Moritz i 1948. Margot var også første norgesmester i kajakk for kvinner og spilte på landslaget i håndball.

Budstikka leide den første tiden rom i Wallegården til redaksjon og trykkeri.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

 

 

 

 

 

  

Ovenfor: Wallegården er huset helt til høyre i bildet. Langs gaten ser vi fra venstre:. Østbyegården, Middelskolen, Gråstua, Hafsåsgården og Wallegården. Huset vi ser bak (med flaggstang) er Villa Høegh. Bildet er tatt i 1944. Kilde: Bærum bibliotek

Wallegården lå der lyktestolpen midt på bildet står. Bildet viser Finstadgården.
Sett fra syd. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Wallegården og Wallefamilen. Elektrisk forretning og kaffistova "Svalbard"

Ovenfor: Wallegården er huset bak bussen. Her var det elektrisk forretning.
Sett fra sydvest.
Kilde: Prospektkort

Til høyre: Anthon Walle.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Wallegården omkring 1920. Til høyre ser vi interiør i den elektriske forretningen.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)