Tilbake til startsiden

Løkke bro er en støpejernsbro som ble åpnet 19. desember 1829. Den var Norges første støpejernsbro, 5,20 meter bred og med et spenn på 22,8 meter.

Broen ble støpt på Bærums Verk i 1829 og var lenge en del av Drammensveien, senere av Ringeriksveien. Broen gikk over Sandvikselven. Da den ble satt opp, erstattet den en gammel trebro som raste sammen i vårflommen fire år tidligere. I de årene det ikke var bro, ble det først benyttet prammer som ble dratt over elven med tau, og senere fergelignende båter.

Anbudsbetingelsene for ny bro ble lyst på kirkebakken på Haslum og Tanum i mai 1826. Blant flere alternativer ble grev Herman Wedel Jarlsbergs forslag til buebro i støpejern til 4700 spesiedaler pluss 1400 spesiedaler til montering, vedtatt. Dermed ble broen støpt på Bærums Verk.

Med økende biltrafikk på 1900-tallet ble støpejernsbroen for liten, og hovedferdselsåren til Drammen ble i 1934 lagt over den nye Sandvika bro forbi Rådhuset, mens Ringeriksveien fortsatte over Løkke bro til 1970-tallet.

I 1977 ble Løkke bro erstattet av en ny, moderne bro, og den gamle ble flyttet 75 meter oppover langs Sandvikselven. Her tjener den som gangforbindelse mellom Løkkehaven og Sandvika videregående skole, tidligere Bedriftsøkonomisk Institutt. Det finnes en video av denne flyttingen.

Løkke bro har en særpreget konstruksjon og har lenge vært et yndet motiv for malere, deriblant Johannes Flintoe (1838), Fredrik Collett (1889) og Claude Monet (1895). Se bildene ovenfor.

Fosstveit bro i Tvedestrand kommune er en lignende støpejernsbro.

Løkke bro et av fadderobjektene til Asker og Bærum historielag.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune - Månedens Kulturminne

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget

Flytting av Løkke bro, Norge Rundt 1977 (Video)

 

 

 

 

 

  

Løkke bro under demontering før flyttingen i 1977. Kilde: Bærum bibliotek
Løkke bro 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Løkke bro

Løkke bro før flytting. Vi ser Monethuset nærmest broen og litt av Skomakerhuset helt til høyre. Sett fra syd. Kilde: Ukjent
Løkke bro 1930. Kilde: Bærum bibliotek
Løkke bro 1838. Tegning av Flintoe (1787 - 1870). Kilde: Bærum bibliotek
Et av Claude Monets malerier av Løkke bro fra 1895. Vi ser Monethuset nede i høyre hjørne, Løkke midt i bildet og Løkkeåsen bak. Kilde: Lokalhistoriewiki
Fredrik Colletts maleri av Løkke bro 1889.Kilde: Bærum bibliotek