Tilbake til startsiden

Nordlis smie lå i Industriveien 19. Dette er nå et lite tun som består av tre gamle bygninger. Eiendommen ble utskilt fra Bjørnegård i 1887.

Hovedhuset har sveitserstil, som var typisk på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av
1900-tallet.


Kilde:

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Slik ser det ut i 2019 der Nordlis smie lå. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Nordlis smie lå midt i bildet. Vi ser Tomten nede i høyre hjørne. I den brune bygningen til venstre lå Stål og Stil. Sett fra syd. Bildet er fra 2017 (?). Kilde: kart.1881

Nordlis smie