Tilbake til startsiden

Postruten til Bergen fulgte tidligere Gamle Ringeriksvei via Bekkestua, Bærums Verk, og Krokskogen. Ruten ble lagt om til den nye Ringeriksveien gjennom Sandvika i 1858, og Sandvika fikk sitt første poståpneri. Sandvika postkontor ble opprettet i 1859 i et hus som lå der Løkketangen 10 B nå ligger.

Sandvigen poståpneri lå under Christiania postkontor. Poståpneriet hadde postforbindelse med lokaltog til og fra Christiania (senere Kristiania) etter Drammenbanens åpning i 1872. Jernbanen fikk avslag på tilbudet om å overta posttjenestene. I stedet flyttet poståpneriet til Skomakerhuset i
Løkketangen 3 i 1884, og videre over i Monethuset i Løkketangen 1 ti år senere.

Poståpneriet fikk status som postkontor i år 1900.

Først i 1930 ble posthuset flyttet til jernbanen, og da til den nedlagte, opprinnelige stasjonsbygningen. Her holdt det til frem til 1974 da det flyttet inn i Justisbygget (Tinghuset).

Sandvika postkontor holdt i mange år til i Trygdegården, Øvre Torv 1, inntil det ble flyttet til nye lokaler i Løkketangen Senter i 2010. Postkontoret ble nedlagt i 2020. I Sandvika er det nå Post i Butikk i Sandvika Storsenter (Brodtkorbsgate 7) og på REMA 1000 (Claude Monets Alle 149). Ellers er det følgende pakkebokser: Pakkeboks Sandvika stasjon (Otto Sverdrups Plass 1) og Pakkeboks KIWI Sandvika (Sandviksveien 163).
Det finnes i dag (2021) ingen postkontor i Bærum.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

posten.no

 

 

 

 

 

  

Inne på postkontoret i 1962. Kilde: Bærum bibliotek
I 1962 var postkontoret i den gamle stasjonsbygningen. Kilde: Bærum bibliotek

Sandvika postkontor

Postkontoret har vært både i Skomakerhuset (til venstre) og i Monethuset (til høyre). Kilde: Bærum bibliotek
Sandvika postkontor lå i Løkketangen i 2019. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning