Tilbake til startsiden

Sandvikens Blikvarefabrik var en bedrift som lå mellom Victoria Linoleumsfabrikk og jernbanelinjen i Sandvika. Den ble grunnlagt av Caspar Donato Brambani i 1888. Fabrikken ble drevet videre av sønnen Johannes og produserte emballasje til et desinfeksjonspulver, også det produsert av Brambanis bedrifter.

Fabrikken var den første i sitt slag i Skandinavia, men det viste seg å være et stort marked for blikkemballasje. Blikkvarefabrikken var den første i landet som laget litografiske trykk direkte på blikk. Fabrikken tok snart i bruk dampkraft i stedet for vannkraft.

Fra starten var det 15 ansatte, men allerede i 1895 hadde antallet økt til 26. I 1920 beskjeftiget bedriften 120 personer. I 1929 ble produksjonen flyttet til Moss.

"Blikksmia", som bygningen ble kalt, fortsatte en periode med skiftende produksjon. Sandvika Veveri, Møller og Ringstad Kjemisk Fabrikk og Sandvika Papirindustri var blant foretakene som drev i den gamle blikkvarefabrikken til 1951. I oktober 1951 brant bygningen, og bedriftene måtte finne nytt husvære. Fabrikken (restene) ble revet for å gjøre plass til Andenæsgården i 1968.

I "Blikksmia" lå sannsynligvis også Sandvika Metallverksted som ble startet av Martin Fernander som hadde vært ansatt på Høvik Verk. i metallverkstedet ble det laget husholdningsvarer av tinn og messing. Mest kjent var tønneformede sjenkekanner av tinn.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kolstad, Harald. (2011). Sandvika Metallverksted. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 51

 

 

 

 

 

  

Sandvikens Blikvarefabrik. Bygningen til høyre for den hvite blikkvarefabrikken er Victoria Linoleumsfabrikk. Sett fra vest. Kilde: Lokalhistoriewiki
Slik ser det ut i dag (2019) der Sandvikens Blikvarefabrik lå. Foto: Knut Erik Skarning

Sandvikens Blikvarefabrik

Sandvikens Blikvarefabrik lå der det står Bikkenslagerverkst. Kartet er fra 1888. Da var bedriften nyanlagt. Kilde: Lokalhistoriewiki
Se også Detaljkart