Tilbake til startsiden

Sverigehaugen, også kalt Flaggstanghaugen, var haugen der Justisbygget (Tinghuset) ligger i dag. Tinghuset er for øvrig blant bygningene som skal rives i forbindelse med byfornyingen.

I østkanten av Sverigehaugen lå det i 1870 et hus som hørte til Anders Christiansen. Anthon Helle eide grunnen.

Kadettene lå i sommertiden i leir på Kadettangen, men hadde et telthus øst på Sverigehaugen. Det hørte antakelig til Krigsskolen.

Jens Haga var lensmann i Bærum fra 1904 til 1909. Han bodde på Sverigehaugen. Senere bodde distriktsdyrlege V. Høegh i en stor hvit villa som lå flott til oppe på haugen, og som ble kalt Villa Høegh.

Om morgenen 17. mai pleide hornmusikken å spille utenfor Villa Høegh på Sverigehaugen. Her fikk de servert forfriskninger.

Eiendommen ble overtatt av kommunen og huset ble revet i 1970 da Justisbygget (Tinghuset) skulle oppføres. Toppen av flaggstangen og en dukkestue ble tatt vare på av familien.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

  

Villa Høegh. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Villa Høegh er villaen vi ser midt i bildet som er tatt i 1961. Kilde: Prospektkort

Villa Høegh. Sverigehaugen og Flaggstanghaugen

Villa Høegh
Villa Høegh 1969. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek