Tilbake til startsiden

Sveitservillaen Villa Bergli ligger i Anthon Walles Vei 34 B. Den ble oppført i 1875.

I år 1900 flyttet Sandvikas store industrimann, Caspari Donato Brambani, permanent inn i Villa Bergli med sin familie. I 1915 ble huset overtatt av Telegrafen som den første telegrafstasjonen i Sandvika.

Sandvika hadde egen telefonsentral fra 1884 i bygningen ved siden av, øst for, Villa Bergli.
I 1909 tok staten over sentralen, som ble automatisert i 1939.

Det har også vært telefonsentral i Brambanigården.

I 1995/1996 gjennomgikk Bergli en større rehabilitering og har siden vært leid ut som kontorlokaler.

Kilder:

Skoletjenesten

Næringseiendom

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Villa Bergli 1993. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Villa Bergli 2019. Dette var Caspari Brambanis bolig og fra 1915 telegrafstasjon. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Villa Bergli. Telegrafstasjon

Villa Bergli 1925. Sett fra syd. Nedenfor, rett til venstre for huset, ser vi
Sandvika Gjestgiveri
. Lengst til venstre i bildet, bak mastene, ser vi Städegården. Kilde: Bærum bibliotek
Telefonsentralen holdt senere til I disse bygningene øst for Villa Bergli. Vi ser Villa Bergli til venstre. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning