Tilbake til startsiden

Aspelund
Aspelund var en av de eldre husmannsplassene under Isi. I matrikkelen (registeret) over husmenn i 1771 står det "Issi – Aspelund – Ole Larsen".

Aspelund ble trolig et selvstendig bruk omkring 1850.

I 1865 hadde de 2 kyr og 3 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg, 3/4 tønne havre og de satte 3 tønner poteter.

Nordre Aspelund
Ifølge Husmannsplasser i Bærum Del 1 ligger Nordre Aspelund nord for Aspelund. Dette var også en husmannsplass under Isi, men ble bygget senere enn Aspelund.

Bernt Olufsen kjøpte plassen og drev jorden sammen med Aspelund.
Det skal finnes tufter etter hus på området.

Nedre Aspelund
Syd for Aspelund ligger Nedre Aspelund. som også var husmannsplass under Isi.
Plassen har vært bolig for gårdsfolk på Isi.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

Aspelund omkring år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Aspelund 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Aspelund, Nordre Aspelund og Nedre Aspelund

Nedre Aspelund 2020. Bolighuset er fra slutten av 1800-tallet. Sett fra sydvest.
Foto: Knut Erik Skarning
Folk med ski ved Aspelund omkring år 1920. Kilde: Bærum bibliotek