Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også detaljkart". Det anbefales.
De røde sirklene ,,,, er ikke "klikkbare". Ønsker man å se på noe utenfor Skui-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.

Tilbake til oversiktskart over Bærum
Emma
Hjorth
Bærums Verk- området (Gullhaug)
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirker og annet.
Fra krigen 1940−1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Kart med historiske navn
Oversiktsbilder
Aktuelle lenker og bøker
Vuivollen
Åsjordet
Nordre Ullbråtan
Ringvold teglverk og Sag lå her
Bakken (Brynsbakken)
Burås
Bjørumdalen (Småskolen)
Bærum jeger- og fiskeforening
Lisa
Kveiseenga lå her
Stuteflauget
Tannberg
Brenna
Nordfjordhytta
Røverkulåsen
Nedre Aspelund
Økrisetervollen Økernsetra
Rønningen
Hornivollen
Bryn - Hammarbakken og Rykkinn
Tanum
Søndre Kjaglia
Mikkelsbonn
Nordre Aspelund
Skui Idrettspark
Smedstad Kafé lå her
Lego Norge AS


Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat
Mustadkroken
Mellom Jammerdal
Bakken lå her
Hornienga
Øvre Mastekastet
Skogen
Avtjernsetra
Hole kommune
Skuibakken
Ringiåsen naturreservat
Bærum Rutebilstasjon
Svartvannshytta
Ramsåsen
naturreservat
Rustan
Aspelund
Hellene. Berghoff
Roli
Knappnæring
Søndre Jammerdal
Ringvold gård lå her
Sandvika dukkefabrikk lå her
Byggmakker
Smedstad lå her
l
Solstad
(Nordre Jammerdal)
Flebu lå her
Haakon Ellingsen
Skuidansen
Gravhaug
Risfjellkastet og skiklubben Starkad
Skoglund
Tysland (Tyskland) lå her
Skui
skole.
Skole-
korpset.
Folkebad
Askelia
SKUI
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor
Libakke lå her
Vestre Grinibråten lå her
Stovi plass lå her
Stovihagan
Krigshandlinger
Nypefoss-Sollihøgda
Bjørum
Hagabråtan
Smestad Landhandleri lå her
Åsen
Kleiva
Skuiløkka
Skoslitern
Øvre og Nedre vad
Linbråtan
ICA Skui. Tidligere Bærums Meieri og Handelsforening
Kalveløkka husmannsplass
Bakken (Isibakken)
Skui bibliotek lå her
Brennenga
Tunheim
Tyslandsløkken lå her
Smedstadløkken lå her
Ramsåsstua (Ramsåshyttta)
Persbråtan under krigen
Trefning
ved Skui
skole
Arrestasjoner på Ullbråtan
Vinsvoll-loftet
Finneskauen og finnene
Finneskauen og finnene
Kilde for kart: Bærumskart
Forstørrelse av dette området er vist nedenfor
Øvre Sand
Nedre Sand
Øvre Horni
Nedre Horni
Nordre Stovi
Mellom Horni
Søndre Stovi
Granli
Grønli
Løkka lå her
England
Skui postkontor og brevhus
Frognerkvenna lå her
Dal (Dhal) lå her
Gata lå her
Heia
Berget (Holedalsjordet) lå her
Frognerhagan (Frognerløkka)
Stovibekken.
Her lå flere kverner/møller og sag
Sellanrå
Nybrua
Lille Sand.
(Nedre Kalveløkka
)
Nordre Kjaglia
Kjaglienga
Danfos
Gamle Jarenvei
Grønland
Gruver og Skjerp.
Tur i Eineåsen. Post 11 og 12
Stovihagalaet (Utlåve) lå her
Butterud
Tanum
Tanumplass (Kruggedalen) lå her
Hornibråtan
Kulle- bunden
Braaten (Nordbråtan,
Gjertrudsløkka)
Løvsbråten
Isibråtan
Engebråtan
Nedre Markebekk
Marke- bekk
Nedre Løkkene
Øverløkken
Gammelt veifar mot Ringerike
Hulvei
Vinterveien
Plassen Milesten
Milestenen
Bestyrerbolig
Breimåsan
Radiostasjon på Bråtan
Isi sag
Jutuls første klubbhus
Søk
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Skui" i nettleseren.
Hul- vei
Hulvei
Dette stedet heter Solheim i dag
Sjåinn
Starkadhytta under krigen
Vanntro
Pukkverk
Grube
Mimi Halvorsens planteskole lå her
Holmen og Smedhølen
Nedre Mastekastet
Stovienga lå her
Nordre Skui
Bakke
Kølabånn
Gravhaug
Gård etablert av Hans Borchgrevink
Smestadsmia
Stovibekken
Arnesenga hoppbakker lå her
Utlåve lå her
VBS
Funnsted for øks
Engelandsvadet og England bru
Kalveløkka samlingsplass for husdyr
Hus på demning
Lindeberget
Breskebakken lå i dette området
Isi gjenvinningsstasjon
Kantebakk
Østlandsjord AS (Isi pukkverk)
Skytterhus lå her
Isielven
Kaffidoktorhyttene
Hytta til 1. Høvik speidergruppe
Hytta ti 1. Kolsås speidergruppe
Svalbard
Jan Mayen
Steinhytte
Skui Grendehus
Vann- verk
Sag

Lier kommune
Lommedalen
Bjørum skole
Bull
Kveisebråtan
Skuiholmen
Isi motocrossbane
Hansebakken (Pedersbraaten)
Østre og Vestre Frogner
Silhuset
Isielven
Persbråtan
Jordbru
Søndre Ullbråtan
Ulvestuen
Gotland
Bråtan

 

 

 

 

Sandsbakkene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sølvhølen skjerp

 

 

 

 

 

 

 

Jutul-
banen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årenga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stål og Stil lå her