Tilbake til startsiden

Knappnæring (Frognerseteren) var seter for gårdene Berger, Frogner og Tandberg.

Navnet er nedsettende og beskriver trolig de karrige leveforholdene på stedet.

På kart fra 1825 var navnet Frogner seter.

Seteren var i drift frem til 1930-tallet, da den ble leid ut til en småbruker. Setervollen, hvor hustuftene fortsatt kan sees, ble beplantet med skog på 1960-tallet.

Omkring 1910 averterte bonden Hans Frogner etter budeie på Knappnæring. Dette ble omtalt i vittighetsbladet Vikingen som viste tegning av en ku, utkledd som budeie, som sugde på en bukseknapp.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2001). Vestmarka. Seterliv og kølabrenning. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Knappnæring 1922. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Knappnæring 2011. Kilde: Bærum bibliotek

Knappnæring

Knappnæring 1910. Kuene slippes ut av fjøset. Kilde: Bærum bibliotek
Knappnæring 1910. Kilde: Bærum bibliotek