Tilbake til startsiden

Tannberg har adresse Frogner - Tandbergveien 60.

Tannberg, også skrevet Tanberg og Tandberg, ble ryddet i eldre jernalder (500 fvt. - 550 evt.) i utmarka til Berger og Frogner.
Gården ble også kalt Ødegården eller Ø'gar'n som forteller at gården ble avfolket ved Svartedauden (1350). Navnet Tannberg kommer av "torn" og "berg", altså gården oppunder berget hvor det vokste mye tornekratt.

Brukeren Even Knutsen var selveier fra 1630 til 1685. Det var uvanlig at gårder ble selveiergårder så tidlig, vanligvis var gårdene på den tiden eid av kirken, av kongen eller av store eiendomsbesittere.
Fra 1722 til omkring 1830 var gården delt.
Tannberg er en typisk slektsgård. Dagens eier kan føre sin slekt på gården tilbake til 1624.

Tannberg setret på Knappnæring mellom Kjaglidalen og Niskinnvann.

Den dampdrevne sirkelsagen, Tandbergsaga, lå fra omkring 1910 til omkring 1960 på Økri gårds grunn på Årenga rett syd for Nybrua (se Kart) ved Isielven.

Serveringsstedet Solfjellstua på Gommerudåsen ble i 1930-årene bygget av Tandbergbrødrene Ludvig og Ragnar. De overtok gården i 1914. Deres far Johan Larsen var en aktiv venstrepolitiker.

I 1826 hadde gården 75 dekar (mål) innmark, og en besetning på 2 hester, 5 kuer og 6 sauer. Det året solgte gården 10 favner ved, sådde 4 tønner korn, og de satte 3 tønner potet.
I 1939 var Tannberg 580 dekar, hvorav 180 dekar var jordbruksareal og 275 dekar barskog. Bøndene brødrene Ludvig og Ragnvald Tandberg hadde 4 hester, 3 kalver, 2 okser, 2 kviger, 14 kyr, 4 svin, 20 høns, 2 andunger og 3 gåsunger. Det ble dyrket 16 dekar hvete, 35 dekar havre, 5 dekar blandkorn, 12 dekar grønnfôr, 12 dekar poteter og 7 dekar fôrnepe. I hagen var det 65 frukttrær og 64 bærbusker.

I dag driver gården med gressproduksjon og hester.
hjemmesiden til Tandberg rideskole sto følgende da de startet opp (noe redigert):
Vi starter en liten, eksklusiv rideskole for barn mellom 7 og 12 år ved Tandberg gård i august 2017. Det vil være maksimalt 5 personer per time. Sikkerhet og kunnskap vektlegges i stor grad, både på hesteryggen, i stallen og i all omgang og ferdsel med hest!
Vi har ridehus og utebane samt perfekte turforhold i trygge og sikre omgivelser. Dette vil vi benytte oss av etter årstid og vær.
Jeg, Susanne Tandberg, vil stå for det meste av undervisningen. Jeg har drevet med hest hele livet og har i dag tre ridehester selv. Jeg er gift og har to barn. Tidligere har jeg vært stallsjef ved Tanum rideskole, men de senere årene har jeg drevet Stall Tandberg sammen med min mann Lars Tandberg. Det er med stor glede vi nå ser vi har mulighet til å rekruttere til denne fantastiske sporten og da er det helt naturlig å begynne med barna.

Husmannsplasser under Tannberg
Busopp
Se egen omtale

Enli (Hallingbråtan)
Se egen omtale


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

stall-tandberg.net

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

 

 

 

 

  

Tannberg 1969. Det hvite bolighuset til høyre er fra siste del av 1800-tallet. Stabburet bakenfor og den gule sommerstua til venstre er fra midten av 1800-tallet. Driftsbygningen er fra første del av 1900-tallet. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek
Tannberg 2020. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Tannberg

Høykjøring på Tannberg i 1932. Kilde: Bærum bibliotek
Våningshuset på Tannberg 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
På Tannberg er det rideskole. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Tannberg år 1900. Kilde: Bærum bibliotek