Tilbake til startsiden

Sjåinn ble bygget av vaktmesteren på Skui skole, Ragnar Lien (Lia?) på 1930-tallet. Han brukte materialer fra den gamle utedoen på skolen da utedoen ble byttet ut med en moderne "brusedo".

Under andre verdenskrig var Sjåinn en av hyttene Carsten Dehli benyttet. Fra 1943 til 1945 var major Carsten Dehli fra Stabekk avsnittssjef for Milorg i Asker og Bærum (Milorg 13300). Han holdt til i flere av hyttene i Ramsåsområdet, blant annet i Svartvannshytta. Han var opprinnelig lektor på Stabekk høyere skole, men også kaptein i infanteriet. Hans historie står i turprogrammet til Bærum turlag.

Hytta var lite tilgjengelig, men også synlig fra mange kanter. Carsten Dehli hadde avtale med familien på Persbråtan om at de skulle henge ut et hvitt laken i vinduet dersom det var fare på ferde.
Han var helt avhengig av sine ordonnanser. Blant andre brakte Øistein Gunderud forsyninger, saker fra staben og nyheter til hytta et par ganger i uken. Gunderud måtte bruke ulike veier til hytta for ikke å vekke mistanke.

Milorg var den militære motstandsorganisasjonen i Norge under andre verdenskrig (1940–1945). Gjennom vedtak i Forsvarsrådet den 20. november 1941 ble Milorg anerkjent av London-regjeringen og lagt direkte under Hærens overkommando (fra februar 1942 Forsvarets overkommando).
Formålet var å forberede frigjøringen av landet, og å støtte en eventuell alliert invasjon. Milorg drev også et omfattende etterretningsapparat og støttet allierte operasjoner i Norge, samtidig som organisasjonen gjennom krigen var aktiv med egne sabotasje­operasjoner.

Hytta står fortsatt, men forfaller.


Kilder:

Skuibakkens venner

Disen, Ole H. P. (2018). Milorghyttene i Vestmarka. Asker og Bærum historielags skrifter
nr. 58.

 

Se også Detaljkart
Sjåinn 2019. Sett fra syd. Kilde: Odd Tore Saugerud

Sjåinn

Sjåinn 2019. Hytta hadde fin utsikt mot Kolsås og Oslofjorden.
Kilde: Odd Tore Saugerud