Tilbake til startsiden

Skoglund var et lite bruk, et boligbruk, som ble utskilt fra Hauger før 1945.

Fra Skoglund kan man gå under E16 og fortsette på ski, sykkel eller til fots oppover en skogsbilvei mot blant annet Risfjellet og Svartvannområdet.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Slik ser det ut ved Skoglund i dag (2020). Bolighuset er fra første del av 1900-tallet.
Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Skoglund