Tilbake til startsiden

Kullebunden, også kalt Kullbunden, Hellaasbunden, Hellåsbonn og Hellesbånn, var en husmannsplass under Isi.

På kart fra 1825 heter plassen Kullbunden og på kart fra 1882 heter den Hellaasbunden.

I 1665 hadde de 2 sauer, de sådde 1/8 tønne bygg, ½ tønne havre og satte 3/4 tønne poteter.

En trekullmile lå nær plassen.

Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Slik ser det ut i dag (2020) der Kullebunden lå. Til høyre ser vi en sti som går hit fra Isiveien opp forbi Roli. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Kullebunden (Kullbunden, Hellaasbunden, Hellåsbonn og Hellesbånn)

Bildet viser steinmuren vi ser midt på det øverste bildet ovenfor. Foto: Knut Erik Skarning
Ved muren er det en stor slette. Det lå en kullmile i dette området. Milen hadde lett tilgang på vann fra Brubråtebekken øst for plassen. Foto: Knut Erik Skarning