Tilbake til startsiden


Kleiva har adresse Gamle Jarenvei 204.

Kleiva, også kalt Skuikleiva og Kleven, var en husmannsplass under Skui. Plassen ble solgt ut i 1833 og ble utviklet til et småbruk.

I 1865 hadde de 1 ku. De sådde 1/4 tønne bygg og 3/4 tønne havre.

Hans Kleven var eier på begynnelsen av 1900-tallet. Han var en god skihopper og skiløper. Han var også med å peke ut bratthenget hvor Skuibakken ble åpnet 1928.

Sønnen, Hans Ingmar Kleven, bygget hus på en parsell utskilt fra Kleven. Han var advokat og formann i Norges Kommunistiske parti.

Hans Ingmar skrev denne artikkelen om sin far:
Kleven, Hans I.: Skiløperen fra Skui. Vest for byen 8 (Asker og Bærum historielag. Skrifter 1993 - 1997)
Her står blant annet:
" I en særstilling står premiene fra Holmenkollen (kombinert og 50 km langrenn), med blant annet en annen- og fjerdepremie. Og naturligvis kongepokalen fra Lillehammer i 1924 der hopprennet var i den gamle Lysgårdsbakken - 70 år før OL samme sted. Også premier fra Hovedlandsrennet, datidens Norgesmesterskap, med blant annet to femteplasser fra trettikilometeren. For seg selv står den store Kolsåspokalen, en vandrepokal han vant til odel og eie i 1925."


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

skuibakkensvenner.no

 

 

 

 

  

Kleiva 1969. Vi ser samme hus som ovenfor. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Kleiva 2020. Vi ser det som var det opprinnelige våningshuset. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning

Kleiva