Tilbake til startsiden

Vinsvoll-loftet er et gammelt stabbur som står i Gamle Jarenvei 59.

Kristian Larssen kjøpte stabburet i 1924 av Olav O. Nordbø på gården Nigsard (nedre) Vinsvål ved Langlim i Telemark. Prisen var 13 000 kroner, som var et stort beløp på den tiden.

Stabburet ble demontert i 1946 og kjørt på ett lass til Stovihøgda som var Kristian Larssens sommerhytte. Laftehugger Kjetil Høydal fra Langlim satt det opp.

Opprinnelig hadde stabburet spontak, men dette ble byttet ut med torvtak. Over stabbursdøra er 1795 risset inn. På beiteskiene er det et relieff av kong Christian VII med monogram på den ene siden og med den norske løve og dronning Caroline Mathilde på den andre siden. Beitski er et vertikalt, avstivet trestykke i en laftet vegg som brukes til feste for vindus- og dørkarmer.

Da Kristian Larssen gikk av med pensjon, flytte han og kona til Stovihøgda.

Stabburet ble fredet i 1941, før det ble flyttet.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Kulturminnesøk

Kolstad, Harald. (2006). Stabburet på Stovihøgda. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 46

 

 

 

 

  

Stovihøgda (ved Stovi) med Vinsvoll-loftet 1949. Kilde: Lokalhistoriewiki
Vinsvoll-loftet. Slik ser loftet ut i dag (2020). Kilde: Kulturminnesøk

Vinsvoll-loftet