Tilbake til startsiden

Braaten var en gammel husmannsplass under Isi.
Plassen ble også kalt Nordbråtan og Gjertrudsløkka etter den siste brukeren.

På plassen hadde de 1 ku, de sådde 1/8 tønne bygg, 3/4 tønne havre og de satte 2 tønner poteter.

Man kan i dag (2020) se flere tufter etter hus.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Dette bildet, og bildene nedenfor, viser tufter etter bygninger på plassen. Tuftene ligger ca. 100 m nordøst for låven på Aspelund. De ligger øverst i gårdsveien som går mellom jordene. Bildene er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Braaten (Nordbråtan, Gjertrudsløkka)