Tilbake til startsiden

Kalveløkka (Kalveløkken) var en husmannsplass under Skui og lå i området der Ringeriksveien 218 ligger I dag.

Andreas Larsen bodde på plassen i 1865. Han var forpakter og veiarbeider.

I 1865 hadde de på Kalveløkka 1 ku. De sådde 1/4 tønne havre, og de satte 2 tønner poteter.


Kilde:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Kalveløkka 1926. Kilde: Bærum bibliotek

Kalveløkka

I dette området lå husmannsplassen Kalveløkka. Bildet er tatt i 2020. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning