Tilbake til startsiden

Tunheim er et småbruk som ble utskilt fra Kveise før 1903.

Eiendommen ble kjøpt i 1899 av Bærum kommune og bebygget med lærerbolig for Skui skole.

Tunheimbakken har navn etter eiendommen.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Tunheim 1925. Vi ser familien Orheim i hagen. Nummer to fra venstre er lærer ved Skui skole Andreas Orheim. Han var en av stifterne av Berghoff Frisinnede Ungdomslag, og startet pikekor ved skolen. Han var en foregangsmann når det gjaldt å ta med elevene på leirskole. Han tok med elevene på overnattingstur til Furuholmen og til Finse. For det siste fikk han reprimande fra Departementet.
Kilde: Vestmark-kalenderen 2005. Laget av Harald Kolstad

Tunheim 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Tunheim