Tilbake til startsiden

Kjaglienga har gårdsnummer 71/14 på norgeskart.no og på Lokalhistoriewiki. Gården ble fradelt Isi, som har gårdsnummer 71, i 1916. Gården ble også kalt Isienga. Tunet vi ser i dag (2020) ble senere fradelt jordveien og fikk bruksnummer 71/41.

Guthorm Andresen eide Bjørum sag og store skogsområder. Han fikk skjøte på eiendommen i 1917 for 9500 kr, og Gudbrand Røste fikk forpaktningskontrakt på stedet i 15 år for 100 kr i året. Kontrakten var i realiteten en husmannskontrakt, for det fulgte med både arbeidsplikt på Bjørum sag og andre oppgaver.

I 1939 står det oppført at Gudbrand Røstes leilendingsbruk var på 50 dekar (mål) jordbruksareal, hvorav 20 dekar slåtteng og 20 dekar natureng. Det ble dyrket 2 dekar hvete, 4 dekar havre, 2 dekar poteter og 1 dekar fôrbete. Det var hest, kalv og kvige på plassen, fire kyr, to smågris, 28 høns og ni kyllinger. I hagen var det tre frukttrær og 20 bærbusker.
Guttorm Røste flyttet i 1958 som siste bruker på Kjaglidalen.

Uklarheter om gårdsnavn og gårdsnumre
Nordre Kjaglia som har gårdsnummer 70/2, og som ligger nord for Kjaglienga, ble skilt ut fra den opprinnelige gården Kjaglia i 1883. Nordre Kjaglia ligger trolig i samme område som den opprinnelige Kjagligården. På norgeskart.no har den Nordre Kjaglia-plassen som vi ser i dag et annet gårdsnummer 70/3, noe som betyr at den har blitt skilt ut senere.
I Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek kalles også plassen med gårdsnummer 70/2, som lå helt oppe ved Nordre Kjaglia, for Kjaglienga. Dette er forvirrende siden Kjaglienga er navnet på den plassen som lå mye lengre syd og som omtales her på denne siden. Også i Sefrakregisteret blir plassen som omtales her på denne siden, og lå lengre syd, kalt Kjaglienga. Men her har plassen fått gårdsnummre 70/1 og 70/2. Det kan tenkes at Sefrakregisteret her blander med Nordre Kjaglia.

Ifølge Harald Kolstad var det Kjaglienga som var den opprinnelige Kjakligården.

Kroken og Myra var plasser under Kjaglia.
Se Detaljkart


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

norgeskart.no

Bærum Elveforum. (2021). Opplevelser langs Isielva. (Folderen ligger på bibliotekene)

 

 

 

  

Kjaglienga 2018. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Kjaglienga 2018. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Kjaglienga

Denne ruinen etter et saufjøs står på høyre side av veien 300 meter nedenfor husene på Kjaglienga når man kommer sydfra. Bildet er tatt i 2012. Foto: Odd Tore Saugerud
Høyonn på Kjaglienga 1925. Kilde: Bærum bibliotek