Tilbake til startsiden

Sellanrå var et småbruk som ble utskilt fra Nordre Stovi. Det ble ryddet i skogen syd for den gamle kirkeveien, Gamle Jarenvei.

Navnet Sellanrå er hentet fra Knut Hamsuns roman Markens grøde.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Sellanrå 2020. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Sellanrå