Ved England bru var det tidligere et vadested som het Engelandsvadet. Trolig var dette vadet en del av et veifar mellom Økern og gårdene på Jaren. Jaren er en betegnelse på området mellom Tanum og Skui.

I 1928 kom en smal hengebro for gående. Omkring 1970 kom dagens bro, Englandsbrua.

Det er uklart hvorfor vadestedet heter Engelandsvadet mens broen heter England bru (uten e foran g).

Se også Gata.

 

Kilde:

Bærum Elveforum. (2021). Opplevelser langs Isielva. (Folderen ligger på bibliotekene)


 

 

 

 

  

Huset på bildet er Ringeriksveien 203, og her lå det tidligere et garveri. Bak og til høyre for dette huset ligger England bru, som er vist på bildet nedenfor. Bildet er tatt i 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Engelandsvadet og England bru

Tilbake til startsiden
Vi ser England bru der det tidligere var et vadested, Engelandsvadet, og senere hengebro. Bildet er tatt i 2021. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Hengebro over Isielven der England bru ligger i dag.

Kilde: Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag