Tilbake til startsiden

Askelia var en husmannsplass under Ringi.

Her bodde svensken Erik Gustav Hansen fra 1875. Erik Svenske som han ble kalt, bodde sammen med kona Marie og svigerinnen Marta. Noe skarpt samlivsmessig skille var det visstnok ikke mellom Erik Svenske og søstrene. Da kona døde, ble svigerinnen budeie på Ringi, og Erik giftet seg med Guro Knutsdatter fra Hallingdal.

Erik Svenske hadde drag på jentene. Det fortelles at en gang hadde han vært i Kristiania og kjøpt en grisunge som han bar hjemover i en lærskreppe på ryggen. På veien passerte han Jansbråtan der det var sankthansfest med dans. Erik Svenske skal ha danset hele kvelden med grisungen på ryggen.

Erik døde omkring år 1900, og i 1910 ble huset på Askelia solgt til nedriving og flyttet til Levrejordet ved Kolsås, der det ble en del av en privatbolig.

Det skal være mulig å finne frukttrær og bærbusker på området der Askelia lå.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Turorientering.no

Larsen, Jan Martin og Stenseng, Jon. (2000). Vestmarka. Veifar og vanding. Asker og Bærum historielag

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

  

Til venstre for veien ser vi grunnmuren som hørte til Askelia. Sett fra syd.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Gammelt bilde av Askelia. Vi ser Erik Svenske med stort skjegg og hatt. Hans andre kone, Guro Knutsdatter, sitter lengst til høyre. De har besøk fra Horni. Kilde: Harald Kolstads fotosamling

Askelia

Grunnmuren sett fra veien. Foto: Knut Erik Skarning
Innenfor grunnmuren. Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning