Jordbru var husmannsplass under Horni.
Navnet kommer av en naturlig jordbro over bekken som renner gjennom området, bak jordet på det øverste bildet.

Plassen kan ha blitt ryddet på første del av 1800-tallet. Den er kartfestet først i 1882.

I 1865 hadde de 1 ku og 4 sauer. De sådde 1/8 tønne bygg, 1/2 tønne havre og satte 2 tønner poteter.

Plassen ble trolig fraflyttet i 1906. Den gamle husmannsstua ble stående i mange år og ble benyttet som hytte. I kortere perioder var det også fastboende der.

Grunnmuren til husmannsstua skal fortsatt finnes, men området er gjengrodd.

Omtrent der Jorbruplassen lå, sto i en periode Jordbrustua. Se bilde. Denne ble bygget på
1930-tallet som hvilebrakke for den dampdrevne sagen (lokomobilsagen) som stod på dette området. Det bodde folk i Jordbrustua frem til 1955. Den ble revet av Bærum kommune omkring 1990.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Skiforeningen

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek.

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Skui vels informasjonsskilt ved parkeringsplassen på Jordbru

Harald Kolstad. Lokalhistoriker.

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Plassen Jordbru lå omtrent midt i bildet, Bildet er tatt sydover fra der det i dag (2021) ligger en gapahuk. Veien til venstre er lysløypa. Denne veien går ned til en bekk der det gikk en bro av jord, en jordbru, over. Sett fra nord, Foto: Knut Erik Skarning

Jordbru

Tilbake til startsiden
Omtrent der husmannsplassen Jordbru lå, sto lenge den rødmalte Jordbrustua. Bildet er tatt i 1975. Kilde: Bærum bibliotek
Den eneste bygningen vi ser på området i dag (2021) er en gapahuk som Lions club har donert. Denne er grindbygget, noe som blant annet innebærer at det (nesten) bare er brukt treplugger, ikke spiker. Bildet er tatt i 2021. Foto: Knut Erik Skarning