Tilbake til startsiden

Libakke, øvre og nedre, var to gamle husmannsplasser på vestsiden av Stovivannet. Libakke er nevnt i husmannsmanntallet for 1771 som plass under Horni.

Det står en interessant opplysning om Libakke i et skifte fra 1786. Av løsøre er nevnt "en slump potatis". Det forteller oss at potetdyrking på husmannsplassene må ha startet på et tidlig tidspunkt. Poteten kom til Norge først på 1750-tallet.

Nedre Libakke
Niks Christensen bodde i Nedre Libakke i 1801.
I 1865 hadde de 1 ku og 4 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg, 1 tønne havre, og de satte 1 tønner poteter.

I 1986 sto fortsatt husmannsstua.

Øvre Libakke
Erich Andersen var husmann her i 1801.

Husene på plassen er nå revet. Området er blitt brukt som beite for hester.

Det er uklart nøyaktig hvor de to Libakkeplassene lå.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Hester på beite ved Libakke. Vi ser Stovivannet bak. Kilde: Bærum bibliotek

Libakke

På dette bildet ser vi Nordre Stovi i forgrunnen og Libakke i bakgrunnen, på den andre siden av Stovivann. Kilde: Vestmark-kalenderen 1986. Laget av Harald Kolstad
Ovenfor: Ved Libakke lå hoppbakker som ble kalt Libakkene. Bildet er fra et diplomrenn 9. februar 1927. Vi ser utlåven i bakgrunnen.
Kilde: Harald Kolstads bildesamling


Til høyre: Premie som ble vunnet av lokalhistorikeren Harald Kolstad (i et annet renn).
Midt i bildet kan man se steinrekker som kan være tufter etter utlåven.
Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Slik ser det ut i dag (2020) der Libakke lå. Til venstre i bildet lå en utlåve, og nede til høyre, nærmere vannet, lå bolighuset. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Flere steder kan man se store rydningsrøyser. Foto: Knut Erik Skarning