Tilbake til startsiden

Libakke, øvre og nedre, var to gamle husmannsplasser på vestsiden av Stovivannet. Libakke er nevnt i husmannsmanntallet for 1771 som plass under Horni.

Det står en interessant opplysning om Libakke i et skifte fra 1786. Av løsøre er nevnt "en slump potatis". Det forteller oss at potetdyrking på husmannsplassene må ha startet på et tidlig tidspunkt. Poteten kom til Norge først i 1750-årene.

Nedre Libakke
Niks Christensen bodde i Nedre Libakke i 1801.
I 1865 hadde de 1 ku og 4 sauer. De sådde 1/4 tønne bygg, 1 tønne havre, og de satte 1 tønner poteter.

I 1986 sto fortsatt husmannsstua.

Øvre Libakke
Erich Andersen var husmann her i 1801.

Husene på plassen er nå revet. Området er brukt som beite for hester.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 1. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

  

Hester på beite ved Libakke. Vi ser Stovivannet bak. Kilde: Bærum bibliotek

Libakke

Båttur på Stovivannet. Vi ser Libakke bak. Kilde: Harald Kolstads bildesamling
Ovenfor: Ved Libakke lå hoppbakker som ble kalt Libakkene. Bildet er fra et diplomrenn 9. februar 1927. Vi ser utlåven i bakgrunnen.
Kilde: Harald Kolstads bildesamling


Til høyre: Premie som ble vunnet av lokalhistorikeren Harald Kolstad (i et annet renn).
Midt i bildet kan man se steinrekker som kan være tufter etter utlåven.
Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Slik ser det ut i dag (2020) der Libakke lå. Til venstre i bildet lå en utlåve, og nede til høyre, nærmere vannet lå bolighuset. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Flere steder kan man se store rydningsrøyser. Foto: Knut Erik Skarning